Minder valide kinderen

Speeltuin Klavertje Vier was al  goed toegankelijk voor kinderen met een handicap, maar het kon beter. Dat was het oordeel van de Speeltuinbende, het NSGK- kindertestteam van kinderen met en zonder handicap. 
Speeltuin Klavertje Vier ging met de uitslag van de test aan de slag. Trappen werden minder steil gemaakt, speeltoestellen werden lager geplaatst, extra paden werden aangelegd en er werden verschillende klimgrepen en leuningen geplaatst. Met andere woorden, de toegankelijkheid is sterk verbeterd.
Om dit allemaal te kunnen realiseren heeft NSGK voor het gehandicapte kind  een financiële bijdrage toegekend aan Speeltuin Klavertje Vier.

Inspiratie
Veel speeltuinen in Nederland zijn niet toegankelijk voor kinderen met een handicap. Met behulp van de Speeltuinbende wil NSGK daar verandering in brengen. Om speeltuinen op weg te helpen heeft NSGK een speciale website opgericht vol tips en informatie over toegankelijk Samen Spelen, www.speeltuinbende.nl

De Speeltuinbende
De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Zij willen ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen - met én zonder handicap - samen kunnen spelen. De Speeltuinbende komt voort uit het project Samen Spelen, een initiatief van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). In dit project zijn 25 speeltuinen zo aangepast dat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen. Samen met SPEL, Speeltuinwerk Limburg, de koepel voor speeltuinverenigingen, wil NSGK speeltuinen in heel Nederland toegankelijk krijgen. Het doel was ten minste 25 speeltuinen zo aan te passen zodat kinderen met en zonder handicap er samen kunnen spelen.

Plezier op de fiets


De Speeltuinbende heeft onze vernieuwde speeltuin getest en goedgekeurd!

Speeltuin Klavertje Vier hoopt dat nu meer kinderen met een beperking in onze speeltuin te zien. Ons motto is immers: Klavertje Vier "waar alle kinderen samen kunnen spelen!"

Speeltuin Klavertje Vier is een officiële ambassadeur "Samen spelen speeltuin".

Speeltuinbende op bezoek.